main-logo
cybex evenflo mima biba
cybex evenflo mima biba main-logo

אחריות

לתשומת לבכם, אחריות תחול בקניה ממשווק מורשה בלבד בין אם באונליין או בחנות, ותינתן לרוכשי העגלה המקוריים ובהתאם לתנאי האחריות והתנאים המפורטים מטה. למען הסר ספק יודגש כי לא תינתן אחריות אם העגלה נקנתה אצל משווק שאינו מורשה, מחוץ לגבולות ישראל או עגלה שנרכשה כמשומשת באופן פרטי. מוצרי המותגים סייבקס, איוונפלו, מימה וביבה בייבי נושאים שנתיים אחריות + שנת אחריות נוספת בכפוף לתנאים הבאים:

 1. שנתיים אחריות ניתנות באופן אוטומטי עם רכישת המוצר החדש.
 2. על מנת לקבל שנה נוספת של אחריות יש לבצע רישום מלא של פרטי המוצר באתר זה, וזאת עד 3 חודשים מתאריך הקנייה ולפני השימוש בעגלה.
 3. על מנת לממש את הזכות לאחריות בשנתיים הראשונות יש להציג הוכחת רכישה בדמות חשבונית כתנאי לקבלת האחריות.
 4. על מנת לממש את הזכות לאחריות בשנה השלישית יש להציג הוכחת רישום זה.
 5. יש להדפיס את הקובץ המוכיח את הרישום ובו כל הפרטים הנדרשים למילוי.

לקוח יקר,
על מנת לקבל הרחבת אחריות לשנה נוספת ללא עלות עבור המוצר שרכשת יש למלא את הפרטים הבאים:

10MB גודל מקסימלי

באמצעות לחיצה על כפתור אישור והדפסה אני החתום מעלה מצהיר בזה שהתשובות הינן נכונות ואמיתיות ולא העלמנו עניין מהותי הנוגע לטופס אחריות זה.

Loading...

אחריות היצרן – תנאי אחריות למוצרי המותגים סייבקס, איוונפלו, מימה וביבה בייבי

חברת נובל אינפיניטי מספקת את האחריות למותגי החברות סייבקס, איוונפלו, מימה וביבה בייבי תחת אחריות, בכפוף לתנאים הבאים:

 1. תקופת האחריות הינה 24 חודש מתאריך הרכישה הרשום על חשבונית הקניה. לא תהיה הארכת תקופת האחריות, גם במקרה של ביצוע תיקונים.
 2. מימוש אחריות היצרן תחול אך ורק בארץ הקניה בה נרכש המוצר.
 3. אחריות יצרן מקנה זכות לתיקונים ובמפורש לא להחלפת או החזרת המוצר.
 4. נובל אינפיניטי תישא בהוצאות ההובלה מן החנות אצלה נרכש המוצר, כל עוד התיקון מכוסה במסגרת אחריות היצרן.
 5. כדי לקבל שירות במסגרת האחריות, יש לספק לחברת נובל אינפיניטי את הפרטים הבאים יחד עם המוצר:
  • עותק חשבונית מס בצירוף שם הלקוח בבירור, דגם המוצר ותאריך הקניה
  • תיאור ברור של התקלה או התלונה
 6. אחריות היצרן אינה ניתנת להעברה. מימוש האחריות רק על ידי הלקוח המקורי שרכש את המוצר

אחריות לא תחול בנסיבות הבאות:

חשוב!

תקופת אחריות היצרן עבור המוצר היא 24 חודשים מתאריך הרכישה הרשום על חשבונית המס.

שמרו את החשבונית במקום בטוח והכינו ממנה עותק. בכל בקשה במסגרת אחריות היצרן, יש לפנות קודם אל החנות ממנה נרכשה העגלה.

נובל אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לייצר דגם, צבע, בד, או איבזור.

במקרה כזה יוחלף החלק במוצר, צבע או בד דומה, במהלך תקופת האחריות של השנתיים. נובל אינפיניטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי האחריות היצרן.